บ้านน้ำอูน
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101912503421055250342
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำอูน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannamaun
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านน้ำอูน
ตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
54731898namaun0181@gmail.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก