บ้านป่าอ้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101962503461055250346
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าอ้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Banpaooy
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านป่าอ้อย
ตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก