บ้านป่าแดด
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101982503511055250351
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าแดด
ชื่อ (อังกฤษ)padad
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 บ้านหัวนา
ตำบลพงษ์
อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
54767397shaloy01@gmail.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก