บ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101992503521055250352
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีบุญเรือง
ชื่อ (อังกฤษ)sriboonruang
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านศรีบุญเรือง
ตำบลพงษ์
อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
254767394sbr_s@hotmail.co.thhttp://www.sbr.ac.th
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก