บ้านพาน
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550200022502251055250225
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพาน
ชื่อ (อังกฤษ)Banpan
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านใหม่ไชยมงคล
ตำบลแงง
อำเภอปัว
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054-688850
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก