บ้านดอนมูล (แงง)
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550200032502281055250228
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนมูล (แงง)
ชื่อ (อังกฤษ)donmoon
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านดอนมูล
ตำบลแงง
อำเภอปัว
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
080-1819883donmoon.sch@hotmail
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก