บ้านเสี้ยว
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550200072502071055250207
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเสี้ยว
ชื่อ (อังกฤษ)bansiew
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านเสี้ยว
ตำบลไชยวัฒนา
อำเภอปัว
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
084-432-5611
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก