บ้านหนาด
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550200092502061055250206
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนาด
ชื่อ (อังกฤษ)Bannad
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านหนาด
ตำบลไชยวัฒนา
อำเภอปัว
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
084-432-5611bannadschool@gmail.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก