ศรีสระวงศ์
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550200102502041055250204
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ศรีสระวงศ์
ชื่อ (อังกฤษ)Srisawong
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านท่าควาย
ตำบลไชยวัฒนา
อำเภอปัว
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
084-432-5611-www.srisawong.ac.th/
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก