บ้านปางยาง
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550200192502381055250238
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปางยาง
ชื่อ (อังกฤษ)Banpangyang
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านปางยาง
ตำบลภูคา
อำเภอปัว
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
---
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก