พนาสวรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550200222502451055250245
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)พนาสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Panasawan
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 14 ใหม่ภูคา
ตำบลภูคา
อำเภอปัว
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054-059744panasawan@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1055250245
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก