จตุราษฎร์ศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550200392502161055250216
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)จตุราษฎร์ศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)jaturhatsuksa
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านห้วยล้า
ตำบลสถาน
อำเภอปัว
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
054-798-855jaturhatsuksawww.jaturhatsuksaschool.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก