บ้านน้ำปัวพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550201762504601055250460
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำปัวพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannampuaphatthana
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 บ้านน้ำปัวพัฒนา
ตำบลภูคา
อำเภอปัว
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก