จำนวนนักเรียนจำแนกระดับชั้น

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 152459720
อนุบาล 25244961,020160
อนุบาล 36455291,174173
ระดับปฐมวัย1,2211,0702,291353
ประถมศึกษาปีที่ 17256911,416204
ประถมศึกษาปีที่ 27757121,487220
ประถมศึกษาปีที่ 37116641,375208
ประถมศึกษาปีที่ 47277151,442220
ประถมศึกษาปีที่ 57807031,483212
ประถมศึกษาปีที่ 67726781,450216
ระดับประถมศึกษา4,4904,1638,6531,280
มัธยมศึกษาปีที่ 112411123523
มัธยมศึกษาปีที่ 2899818723
มัธยมศึกษาปีที่ 31148219626
มัธยมศีกษาตอนต้น32729161872
มัธยมศึกษาปีที่ 43242748
มัธยมศึกษาปีที่ 52834628
มัธยมศึกษาปีที่ 61842608
มัธยมศีกษาตอนปลาย7811819624
รวมทั้งสิ้น6,1165,64211,7581,729


รายการจำนวน รร.จำนวน นร.ห้องเรียน
ปฐมวัย1 3 2
ปฐมวัย - ประถมศึกษา163 8,827 1,274
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น13 977 137
ประถมศึกษา45 972 209
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น6 455 54
มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย3 455 54
ไม่มีนักเรียน21 0 0
รวมทั้งสิ้น252 11,438 1,697
SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้นห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550100012500051055250005 บ้านนาผา กองควายเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1637-538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100042500091055250009 บ้านธงหลวง กองควายเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 416-206ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100062500201055250020 บ้านไชยสถาน ไชยสถานเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1648289212ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100072500241055250024 บ้านศรีเกิด ไชยสถานเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100092500031055250003 ชุมชนบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้เมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1052-628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100112500261055250026 บ้านถืมตอง ถืมตองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 23582911011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100132500121055250012 บ้านซาวหลวง สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 2375-988ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100142500141055250014 บ้านนวราษฎร์ นาซาวเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 6395509ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100152500151055250015 บ้านนาซาว นาซาวเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 912-216ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100162500191055250019 ดอนสะไมย์วิทยา นาซาวเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1232-448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100192500381055250038 บ้านวังหมอ บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -23-236ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100202500391055250039 บ้านสะละภูเวียง บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -4-42ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100222500411055250041 บ้านสันติภาพ บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 616-228ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100232500421055250042 บ้านทรายทอง บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100252500351055250035 บ้านผาขวาง บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1550-658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100262500361055250036 บ้านผาตูบ ผาสิงห์เมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 727225610ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100272500371055250037 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์เมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 630-368ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100282500251055250025 บ้านศรีนาป่าน เรืองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100292500311055250031 บ้านห้วยมอญ เรืองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1446329211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100302500231055250023 บ้านเรือง เรืองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 536-418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100312500211055250021 บ้านดอนเฟือง เรืองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1831-498ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100322500181055250018 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 112-136ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100332500161055250016 บ้านบ่อสวก สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100342500171055250017 บ้านป่าคา สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -3-33ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100352500131055250013 บ้านต้าม สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 2243-658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100362500111055250011 บ้านเชียงยืน สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1538-538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100382500331055250033 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -15-156ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100392500291055250029 บ้านสะเนียน สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100422500431055250043 บ้านกาใส สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 723-308ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100432500441055250044 บ้านวังตาว สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -1824429ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100442500451055250045 บ้านห้วยปุก สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -13-135ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100452500461055250046 บ้านห้วยเฮือ สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -30-305ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100462500471055250047 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100482503021055250302 บ้านน้ำปาย น้ำปายแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -5228809ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100492503031055250303 บ้านป่าสัก น้ำปายแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 5419559ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100512503051055250305 บ้านน้ำปูน น้ำพางแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -38-386ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100562503101055250310 มิตรมวลชน 3 น้ำพางแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100602502911055250291 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 86815919ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100612502931055250293 บ้านแคว้ง หนองแดงแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 551-567ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100632502941055250294 บ้านพรหม หนองแดงแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -34-346ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100652503001055250300 บ้านกิ่วน้ำ หนองแดงแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -31-316ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100682502971055250297 บ้านห้วยบง หมอเมืองแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -46-466ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100712503161055250316 บ้านพี้ใต้ บ้านพี้บ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 3175-1068ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100722503171055250317 บ้านพี้เหนือ บ้านพี้บ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -18-183ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100732503201055250320 บ้านเป้า บ้านฟ้าบ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 2781-1088ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100782503151055250315 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ สวดบ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100792503221055250322 บ้านดอนหล่ายทุ่ง สวดบ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 2360-839ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100822501191055250119 บ้านน้ำหิน เชียงของนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 633-398ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100832501201055250120 บ้านเชียงของ เชียงของนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1034-448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100842501261055250126 บ้านห้วยเลา เชียงของนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 313-168ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100852501161055250116 บ้านนาหล่าย นาน้อยนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 834-428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100862501171055250117 บ้านบุ้ง นาน้อยนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -22-226ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100882501151055250115 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1436-508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100892501341055250134 บ้านพืชเจริญ น้ำตกนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1524-398ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100902501351055250135 บ้านน้ำพุ น้ำตกนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1125-368ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100952501431055250143 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่นาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 614-206ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100972501221055250122 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 2560-858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100992501241055250124 บ้านน้ำหก ศรีษะเกษนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 3--32ปฐมวัยขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101002501251055250125 บ้านหนองบัว ศรีษะเกษนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1665-818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101012501271055250127 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ศรีษะเกษนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1545-608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101032501291055250129 บ้านศาลา สถานนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 530-357ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101042501301055250130 บ้านสถาน สถานนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1940-598ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101062501321055250132 บ้านน้ำลัด สถานนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 938-478ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101092501441055250144 บ้านเชตวัน สันทะนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1945-647ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101102501411055250141 บ้านห้วยส้ม สันทะนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1238-509ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101112501421055250142 บ้านห้วยจอย สันทะนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101122501451055250145 บ้านส้าน สันทะนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 322-258ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101152500501055250050 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) กลางเวียงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 660-668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101162500511055250051 บ้านดอนไชย กลางเวียงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101202500631055250063 บ้านท่าลี่ ขึ่งเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -7-73ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101212501031055250103 บ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์เวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1447-618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101232500571055250057 บ้านปางสา จอมจันทร์เวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1421-359ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101242500591055250059 บ้านนาเคียน จอมจันทร์เวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 315-186ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101252500601055250060 บ้านครกคำ ตาลชุมเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 459-638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101262500581055250058 บ้านนากอก ตาลชุมเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 17-85ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101272500551055250055 บ้านป่าสัก ตาลชุมเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 12-33ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101282500541055250054 ตาลชุมศึกษาลัย ตาลชุมเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101292500691055250069 ทุ่งศรีทอง ทุ่งศรีทองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -59-596ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101302500701055250070 ศรีนาชื่น ทุ่งศรีทองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 615-217ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101312501001055250100 บ้านนาเหลืองไชยราม นาเหลืองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -61-616ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101322501011055250101 ริมฝั่งน่านวิทยา นาเหลืองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -14-144ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101332501041055250104 บ้านนาเหลืองใน นาเหลืองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -14-144ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101342500671055250067 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว น้ำปั้วเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 2263-858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101352500681055250068 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 น้ำปั้วเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101362500711055250071 บ้านวังม่วง น้ำปั้วเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101372500991055250099 บ้านสาลี่ น้ำมวบเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 946-557ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101412500741055250074 ภูเค็งพัฒนา แม่ขะนิงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -7519949ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101422500771055250077 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ แม่ขะนิงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101432500751055250075 ไตรธารวิทยา แม่ขะนิงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -3920599ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101442500831055250083 บ้านหัวนา แม่ขะนิงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -21-215ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101462500791055250079 บ้านวัวแดง แม่สาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -7-72ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101472500871055250087 บ้านสาคร แม่สาครเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -26-266ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101492500891055250089 บ้านจะเข้ภูหอม แม่สาครเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1065-757ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101502500901055250090 บ้านไพรอุดม แม่สาครเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -8-83ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101512501121055250112 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -49-496ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101532501081055250108 บ้านสะเลียม ยาบหัวนาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -39-396ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101542501091055250109 บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -28-286ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101552501101055250110 บ้านป่าหุ่ง ยาบหัวนาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -30-306ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101562501111055250111 บ้านนาก้า ยาบหัวนาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -21-215ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101582500651055250065 บ้านสาลีก ส้านเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 747-548ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101602500931055250093 หาดทรายทองวิทยาคาร ส้านนาหนองใหม่เวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1838-568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101612500981055250098 บ้านส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่เวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1333-468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101622500951055250095 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ ไหล่น่านเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -21-216ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101632500961055250096 บ้านนาสา ไหล่น่านเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -2-21ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101642500911055250091 บ้านไหล่น่าน ไหล่น่านเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 653-599ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101662500941055250094 ริมฝั่งว้าวิทยา ไหล่น่านเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1227-399ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101672501071055250107 บ้านชมพู อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1645-618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101682500661055250066 บ้านม่วงเนิ้ง อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 826-347ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101692501051055250105 บ้านฝั่งหมิ่น อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 420-248ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101702501061055250106 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1159-708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101712500861055250086 บ้านพะเยา อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 211-136ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101722500841055250084 บ้านอ่ายนาผา อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 416-207ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101732500851055250085 บ้านนาไลย อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 225-277ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101742500781055250078 บ้านปงสนุก ปงสนุกเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -6322859ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101762503301055250330 บ้านค้างอ้อย นาทะนุงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 2072-928ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101772503311055250331 บ้านน้ำเลา นาทะนุงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1332-458ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101782503321055250332 บ้านห้วยนาย นาทะนุงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -25-256ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101802503271055250327 บ้านคำเรือง บ่อแก้วนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 938-478ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101812503281055250328 บ้านนาบอน บ่อแก้วนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101832503261055250326 บ้านนายาง บ่อแก้วนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 3568-1038ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101842503351055250335 บ้านปิงใน ปิงหลวงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1137-489ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101852503361055250336 บ้านปิงหลวง ปิงหลวงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 2773-1008ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101862503371055250337 บ้านน้ำแพะ ปิงหลวงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -28-286ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101872503381055250338 บ้านน้ำลี ปิงหลวงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 212-146ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101882503391055250339 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -16-166ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101892503401055250340 บ้านนาคา เมืองลีนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1739-568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101902503411055250341 อนุบาลเมืองลี เมืองลีนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1328-418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101912503421055250342 บ้านน้ำอูน เมืองลีนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -17-175ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101922503471055250347 บ้านโป่งคำ ดู่พงษ์สันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -75-756ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101952503451055250345 บ้านสบยาง ป่าแลวหลวงสันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1038-488ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101962503461055250346 บ้านป่าอ้อย ป่าแลวหลวงสันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101982503511055250351 บ้านป่าแดด พงษ์สันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1251-638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101992503521055250352 บ้านศรีบุญเรือง พงษ์สันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1256-688ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102032503561055250356 บ้านดอนไพรวัลย์ พงษ์สันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1875-937ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102042503571055250357 บ้านปางช้าง พงษ์สันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1837-558ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102062504241055250424 บ้านหัวนา ท่าน้าวภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102082504231055250423 บ้านม่วงใหม่ นาปังภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 2666-928ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102092504221055250422 บ้านน้ำลัดสบแก่น นาปังภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 417-217ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102132504001055250400 บ้านน้ำแก่นกลาง น้ำแก่นภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -7-75ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102142504011055250401 บ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่นภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 2746-738ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102172504081055250408 บ้านฝายแก้ว ฝายแก้วภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -2-21ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102182504101055250410 บ้านห้วยคำ ฝายแก้วภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102192504111055250411 บ้านห้วยไฮ ฝายแก้วภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1022114312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102202504021055250402 บ้านป่าสัก ฝายแก้วภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102212504121055250412 บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) ฝายแก้วภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102232504191055250419 บ้านหัวเวียงเหนือ ฝายแก้วภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 823-318ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102242504031055250403 บ้านม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ดภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1552-678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102262504151055250415 บ้านเมืองจัง เมืองจังภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1150-617ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102282504171055250417 บ้านหาดเค็ด เมืองจังภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1058198710ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550120182504551055250455 ศรีนครน่าน เมืองจังภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพม. 37 น่าน --34756-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200022502251055250225 บ้านพาน แงงปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 729-368ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200032502281055250228 บ้านดอนมูล (แงง) แงงปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 121-226ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200042502271055250227 บ้านนาก้อ เจดีย์ชัยปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 -16-165ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200072502071055250207 บ้านเสี้ยว ไชยวัฒนาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 -1-11ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200082502031055250203 บ้านแดนพนา ไชยวัฒนาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 829-377ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200092502061055250206 บ้านหนาด ไชยวัฒนาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 -4-43ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200102502041055250204 ศรีสระวงศ์ ไชยวัฒนาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 940237211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200112502051055250205 บ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 735-428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200122501991055250199 บ้านป่าลาน ปัวปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 830-388ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200152502001055250200 บ้านขอน ปัวปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 426-308ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200162501981055250198 บ้านป่าหัด ปัวปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1653-698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200192502381055250238 บ้านปางยาง ภูคาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1351-649ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200212502401055250240 บ้านผาเวียง ภูคาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1353-668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200222502451055250245 พนาสวรรค์ ภูคาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1762-798ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200262502081055250208 จอมแจ้งวิทยาคาร วรนครปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 2250-728ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200282502221055250222 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) ศิลาเพชรปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1447-618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200352502171055250217 บ้านสกาดใต้ สกาดปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1027-378ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200372502191055250219 บ้านนาฝาง สถานปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 -13-133ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200392502161055250216 จตุราษฎร์ศึกษา สถานปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 21537819ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200412502321055250232 บ้านทุ่งเฮ้า อวนปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1034-448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200422502311055250231 บ้านน้ำยาว อวนปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1579-948ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200442501571055250157 บ้านยู้ จอมพระท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 2163-848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200452501581055250158 บ้านน้ำฮาว จอมพระท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 628-348ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200462501591055250159 บ้านนาฝ่า จอมพระท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1258-708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200472501601055250160 บ้านถ่อน จอมพระท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1238-508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200482501731055250173 บ้านสบหนอง ตาลชุมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1323-368ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200492501741055250174 บ้านสบสาย ตาลชุมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 621-277ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200512501761055250176 บ้านปง ตาลชุมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 3455-898ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200542501511055250151 บ้านวังว้า ท่าวังผาท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 -28-286ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200592501551055250155 บ้านหนองบัว ป่าคาท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 -10-104ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200602501561055250156 บ้านสบขุ่น ป่าคาท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1876-948ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200612501791055250179 บ้านนาหนุนสอง ผาตอท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1857-758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200642501901055250190 บ้านน้ำพุร้อน ผาทองท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 2137116912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200652501911055250191 บ้านสันเจริญ ผาทองท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1456-708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200662501921055250192 บ้านน้ำลักใต้ ผาทองท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 423-278ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200672501871055250187 บ้านแหน ผาทองท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1446-608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200692501891055250189 บ้านน้ำแป่ง ผาทองท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 -18-186ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200702501611055250161 บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) ยมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1352-658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200712501641055250164 บ้านเสี้ยว ยมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 2357-808ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200722501621055250162 บ้านพร้าว ยมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 216-187ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200732501631055250163 ไตรราษฎร์วิทยา ยมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1650-668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200742501491055250149 บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ริมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1345-588ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200762501481055250148 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) ริมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1453-678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200772501661055250166 ชุมชนบ้านดอนตัน ศรีภูมิท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1962-818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200782501671055250167 บ้านม่วง ศรีภูมิท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 -1-11ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200792501681055250168 บ้านคัวะ ศรีภูมิท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 2147-688ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200802501691055250169 พัฒนานิคมวิทยา ศรีภูมิท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 118-196ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200832501811055250181 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ ท่าวังผาท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1133-448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200862502861055250286 เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งอบทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1434-489ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200872502871055250287 บ้านน้ำลาด งอบทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 2035-558ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200942502751055250275 บ้านแพะกลาง ทุ่งช้างทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1853-718ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200952502761055250276 บ้านน้ำพิ ทุ่งช้างทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 722-299ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200962502881055250288 บ้านปอน ปอนทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1528-438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200982502771055250277 บ้านเวียงสอง และทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 2366-898ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200992502791055250279 บ้านน้ำสอด และทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 3369-1028ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201022502571055250257 ชุมชนเจดีย์เชียงโคม เชียงกลางเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 2363-868ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201042502621055250262 บ้านกอก เชียงกลางเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1031-418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201052502631055250263 ไลออนส์บ้านหนองปลา พระธาตุเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 611-178ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201062502641055250264 บ้านหนอง เชียงกลางเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1134-458ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201072502651055250265 บ้านชี เชียงกลางเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1125-368ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201082502701055250270 บ้านดอนแท่น เชียงคานเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 719-268ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201092502711055250271 บ้านใหม่ เชียงคานเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1037-478ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201102502511055250251 บ้านหนองผุก เปือเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 -----ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201122502471055250247 บ้านส้อเด่นพัฒนา เปือเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1753-708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201132502481055250248 บ้านดอนสบเปือ เปือเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1526-419ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201142502491055250249 ไตรคามวิทยา เปือเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1938-578ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201162502661055250266 บ้านเกวต พญาแก้วเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1136-478ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201172502581055250258 บ้านน้ำคา พญาแก้วเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 2351-749ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201182502601055250260 ไตรมิตรวิทยา พญาแก้วเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1454-688ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201192502611055250261 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้วเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 637-438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201202502551055250255 ธาราบรรพต พระธาตุเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 941-508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201212502521055250252 บ้านดอนแก้ว พระธาตุเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 2572-978ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201222502531055250253 บ้านพร้าวกลาง พระธาตุเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 739-468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201242502691055250269 บ้านตึ๊ด พระพุทธบาทเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 29-114ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201262502681055250268 บ้านเหล่าอ้อ พระพุทธบาทเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 820-288ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201292503621055250362 บ้านนาขวาง บ่อเกลือใต้บ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1041-518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201322503661055250366 บ้านผักเฮือก บ่อเกลือใต้บ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1785-1028ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201332503671055250367 บ้านยอดดอยวัฒนา บ่อเกลือใต้บ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 946-558ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201342503701055250370 ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว บ่อเกลือใต้บ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 936-458ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201352503711055250371 บ้านนาบง บ่อเกลือใต้บ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1632-488ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201362503721055250372 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง บ่อเกลือใต้บ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1561-768ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201382503611055250361 บ้านขุนน้ำน่าน บ่อเกลือเหนือบ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 2965-948ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201422503781055250378 บ้านปางกอม ชนแดนสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 993-1028ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201462503741055250374 บ้านปางปุก นาไร่หลวงสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1963-828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201502503811055250381 บ้านผาสิงห์ ยอดสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 -17-175ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201522503831055250383 บ้านสะเกิน ยอดสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 2062-828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201532503841055250384 บ้านผาหลัก ยอดสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 -6728959ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201542503851055250385 บ้านปางส้าน ยอดสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 -10-105ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201652503941055250394 บ้านบวกหญ้า ขุนน่านเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 524-298ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201662503901055250390 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) ขุนน่านเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1340-539ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201672503871055250387 บ้านปางหก ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1533-489ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201682503881055250388 บ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1766-838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201712503861055250386 บ้านสบปืน ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 2974-1039ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201732503891055250389 บ้านห้วยทรายขาว ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1747-649ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201742503971055250397 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ ขุนน่านเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1737257912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201752504591055250459 บ้านกอกจูน ภูคาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1031-418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201762504601055250460 บ้านน้ำปัวพัฒนา ภูคาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1855-738ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201772504581055250458 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ภูฟ้าบ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1852-708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201782504611055250461 ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ชนแดนสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 932-418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220032504351055250435 เมืองแงง แงงปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพม. 37 น่าน --39646-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220072504391055250439 หนองบัวพิทยาคม ป่าคาท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพม. 37 น่าน --33659-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
506/2 ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
Version 2020.07